Koulutuspalvelut

Koulutusta seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuudesta

Jyväskylän Seta ry:n toiminnan merkittävänä osana on seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen, sekä seksuaalisuuden kohtaamiseen liittyvä koulutustoiminta peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Prometheus-leireillä. Järjestämme koulutusta
tilaajan / kohderyhmän toiveet huomioiden.

Kenelle?
Koulutuksiin osallistuville tilaisuus on yleensä avartava kokemus. Heille tarjoutuu mahdollisuus saada perustietoa seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuudesta ja he saavat tilaisuuden kohdata aitoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville tarjoutuu tilaisuus tarkastella seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden herättämiä omia tunteita, mielikuvia sekä uskomuksia. Opiskelijat saavat tietoa mm. identiteettikehityksestä, sosiaaliseen elämäntilanteeseen vaikuttavista tekijöistä ja yhteiskunnallisesta asemasta.

Miksi?
Koulutuksista saatu palaute osoittaa toiminnan tarpeellisuuden osana muuta seksuaali- ja sukupuolikasvatusta. Tulevina ammatillisina työntekijöinä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kohtaamiseen liittyvä omien arvojen ja asenteiden työstämiseen ja siihen liittyvä prosessi on tärkeää, jotta työntekijänä voi auttaa ja tukea kaikkia ihmisiä seksuaalisesta ja sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

Miten?
Jyväskylän Seta ry:n tavallisimmin tilattuun koulutuspakettiin sisältyy kolme osiota. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä käsitteitä. Seta-esittely kuuluu toiseen osioon. Kolmannessa osiossa sana on vapaa, eli kouluttaja ja kohderyhmä keskustelevat eri kysymyksistä: ”Miksi sinusta tuli homo?” ”Paljonko Suomessa on lesboja?” ”Mikä on transvestiitin ja transsukupuolisen (aik. transseksuaalin) ero?” ”Pitäisikö homojen ja lesbojen saada adoptoida lapsia?” Toteutamme koulutuksia myös räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin.

Mikäli ryhmä saa etukäteen kirjata kysymyksiä nimettömästi, ei näitä pidä sensuroida. Mielestämme myös ”tyhmät” kysymykset ovat omiaan hälventämään kohderyhmässä esiintyviä ennakkoluuloja. Kouluttajamme ratkaisevat itse, miten he vastaavat esimerkiksi hyvin henkilökohtaisiin kysymyksiin.

Usein koulutuksissamme on mukana kaksi kouluttajaa. Ellei asiakas ole toisin pyytänyt, niin pyrimme siihen, että toinen heistä olisi mies ja toinen nainen.

Meille?
Koulutukseen on syytä varata vähintään yksi oppitunti (45 minuuttia), optimaalisin kesto on kaksoistunti (90 minuuttia). Laskutamme 40 euroa/oppitunti sekä matkakulut. Perustellusta syystä hallituksemme voi myöntää huojennusta laskusta. Anomus on tehtävä etukäteen ja sen käsittelyyn on syytä varata aikaa vähintään kuukausi. Koulutuspyynnön voi tehdä sähköpostitse jklsetainfo[ät]gmail.com.
Yhteydenottopyynnön voi jättää myös yhdistyksen puhelinpäivystäjälle keskiviikkoisin kello 19-21 numeroon 045-638 9540 tai tällä lomakkeella.