Lahjoitus

Voit tukea toimintaamme monella tavalla. Jäsenyyden lisäksi yksi parhaista keinoista on tehdä pieni lahjoitus!

Voit tehdä lahjoituksen joko Setan sivujen kautta, tai vaihtoehtoisesti alta löytyvillä tiedoilla! Nöyrimmät kiitoksemme, jo pienikin lahjoitus auttaa!


Tiedot pankin kautta lahjoittamiseen:

Keräystili: IBAN: FI21 8000 1571 0819 35; BIC: DABAFIHH
Viite: 1520


Lahjoittaminen onnistuu myös lukemalla qr-koodi kännykkäsi verkkopankkisovelluksella

Lahjoita 10€

 

Lahjoita 5€


Keräysluvan tiedot:

Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (6.8.2019)
Luvan numero: RA/2019/640
Toimeenpanoaika: 1.1.2020-31.12.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerättävät varat käytetään Jyväskylän Seta ry:n ihmisoikeustyöhön, sosiaali- ja koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaan, nuorisotyöhön, viestintään, palveluihin, yhteisölliseen toimintaan ja muuhun ihmisoikeustyötä tukevaan toimintaan. Tuottoja käytetään esimerkiksi tapahtumien (kuten Pride), teemallisien työpajojen ja leiritoiminnan järjestämiseen.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.

Kiitos!